1. Accept

  Accept, tysk hårdrockgrupp, bildad 1976 av bland andra Udo Dirkschneider ( född 1952, sång), Wolf Hoffmann ( född 1959, gitarr) och Peter Baltes ( född 1958, bas).
 2. accept

  accept, i fråga om värdepapper: åtagande att stå för det primära betalningsansvaret för det belopp som t.ex. en växel avser.
 3. acceptor

  acceptor, molekyl eller atom som kan ta emot en elektron.
 4. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 5. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 6. accept

  1accep´t [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cept-en
  Svensk ordbok
 7. accept

  2accep´t [aks-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-cept-et
  Svensk ordbok
 8. ad referendum

  ad referendum, att ett internationellt avtal, godtaget av en förhandlare, kräver hans regerings accept för att binda staten.
 9. fermentering

  fermentering, metabola förlopp hos framför allt mikroorganismer där organiska föreningar är både elektrondonator och -acceptor.
 10. konsens

  konsens, juridisk term som innebär att parter blivit överens om ett avtal, t.ex. genom att någon antar ett anbud utan att i något avseende förändra det (s.k. ren eller blank accept).