1. acceptera

  acceptera, försvarsskrift för funktionalismen där dess idéer sammanfattades.
 2. acceptera

  accepte´ra [aks-] verb ~de ~t ORDLED: ac-cept-er-ar SUBST.: accepterande, acceptering; 2accept
  Svensk ordbok
 3. Accept

  Accept, tysk hårdrockgrupp, bildad 1976 av bland andra Udo Dirkschneider ( född 1952, sång), Wolf Hoffmann ( född 1959, gitarr) och Peter Baltes ( född 1958, bas).
 4. accept

  accept, i fråga om värdepapper: åtagande att stå för det primära betalningsansvaret för det belopp som t.ex. en växel avser.
 5. acceptor

  acceptor, molekyl eller atom som kan ta emot en elektron.
 6. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 7. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 8. accept

  1accep´t [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cept-en
  Svensk ordbok
 9. accept

  2accep´t [aks-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-cept-et
  Svensk ordbok
 10. ad referendum

  ad referendum, att ett internationellt avtal, godtaget av en förhandlare, kräver hans regerings accept för att binda staten.