1. acceptera

  acceptera, försvarsskrift för funktionalismen där dess idéer sammanfattades.
 2. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 3. acceptera

  accepte´ra [aks-] verb ~de ~t ORDLED: ac-cept-er-ar SUBST.: accepterande, acceptering; 2accept
  Svensk ordbok
 4. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 5. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 6. Accept

  Accept, tysk hårdrockgrupp, bildad 1976 av bland andra Udo Dirkschneider ( född 1952, sång), Wolf Hoffmann ( född 1959, gitarr) och Peter Baltes ( född 1958, bas).
 7. accept

  accept, i fråga om värdepapper: åtagande att stå för det primära betalningsansvaret för det belopp som t.ex. en växel avser.
 8. acceptor

  acceptor, molekyl eller atom som kan ta emot en elektron.
 9. konsens

  konsens, juridisk term som innebär att parter blivit överens om ett avtal, t.ex. genom att någon antar ett anbud utan att i något avseende förändra det (s.k. ren eller blank accept).
 10. accept

  1accep´t [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cept-en
  Svensk ordbok