1. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 2. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.
 3. Mount Everest

  Mount Everest, nepalesiska Sagarmatha, tibetanska Qomolangma, bergmassiv i Himalaya på gränsen mellan Nepal och Tibet (Kina); högsta toppen når 8 848 m ö.h. och är jordens högsta berg.

 4. folkreligion

  folkreligion och folkreligiositet, benämningar med delvis skiftande innebörd; oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd.
 5. liberalteologi

  liberalteologi, riktningar inom protestantisk teologi som pläderat för ett fritt, av kyrkans dogmer obundet sanningssökande.
 6. dödtid

  dödtid, tidsintervall omedelbart efter det att en signal accepterats av en elektronisk krets, under vilket kretsen är okänslig för nya inkommande signaler.
 7. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 8. tratta

  tratta, trasserad växel, benämning på en utställd växel som ännu inte accepterats.
 9. datorisering

  datorisering, den vedertagna benämningen på den sedan början av 1950-talet pågående process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter.

 10. komparativ estetik

  komparativ estetik, det jämförande studiet av likheter och skillnader mellan olika estetiska yttringar, bakomliggande värden och bedömningar av konst och andra visuella verk (oavsett om de uppfattas som eller gör anspråk på att vara konst).