1. vätebindning

    vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

  2. elektronacceptor

    elektronacceptor, kemisk förening med tendens att helt eller delvis ta åt sig elektroner från eller dela en eller flera elektroner med en elektrondonator.