1. p-dopning

    p-dopning, dopning av halvledare med acceptorer, vilket innebär att den elektriska strömledningen sker med s.k. hål, som har positiv laddning (p).
  2. dopning

    dopning, metod inom halvledartekniken som innebär tillsats av mycket små mängder dopämnen (störatomer) i halvledarmaterial.