1. acceptor

  acceptor, molekyl eller atom som kan ta emot en elektron.
 2. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 3. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 4. Accept

  Accept, tysk hårdrockgrupp, bildad 1976 av bland andra Udo Dirkschneider ( född 1952, sång), Wolf Hoffmann ( född 1959, gitarr) och Peter Baltes ( född 1958, bas).
 5. accept

  accept, i fråga om värdepapper: åtagande att stå för det primära betalningsansvaret för det belopp som t.ex. en växel avser.
 6. accept

  accept, i fråga om avtal: rättshandling genom vilken ett lämnat anbud antas i tid och utan några som helst förändringar (s.k. ren).
 7. fermentering

  fermentering, metabola förlopp hos framför allt mikroorganismer där organiska föreningar är både elektrondonator och -acceptor.
 8. dopning

  dopning, metod inom halvledartekniken som innebär tillsats av mycket små mängder dopämnen (störatomer) i halvledarmaterial.
 9. elektronacceptor

  elektronacceptor, kemisk förening med tendens att helt eller delvis ta åt sig elektroner från eller dela en eller flera elektroner med en elektrondonator.

 10. accept

  1accep´t [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cept-en
  Svensk ordbok