1. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok
 2. random access

  random access, datateknisk term: direktåtkomst (jämför direktminne).
 3. Hi3G Access AB

  Hi3G Access AB, Stockholm, telekomföretag som under varumärket 3 marknadsför mobiltelefoni och mobilt bredband.
 4. accessorietet

  accessorietet, inom juridiken dels förhållandet mellan två eller flera förpliktelser, dels förhållandet mellan två brott.
 5. accessorisk

  accessorisk, tillhörande, utgörande ett bihang; övertalig, utöver det vanliga antalet.
 6. accessorisk

  accessorisk, avhängig, term som inom värdepappersrätten t.ex. innebär att en förpliktelse att betala ränta eller att infria en borgensförbindelse är avhängig av att det finns en huvudfordran.
 7. accessorisk

  accessorisk, biologisk term.
 8. accessoarer

  accessoarer, tillbehör, bisaker; särskilt om dräkttillbehör, t.ex. bälte, handskar, scarf, paraply, väska, käpp eller smycken, vilka tillsammans med ett plagg eller en dräkt skapar en enhetlig modeform.
 9. accession

  accession, tillökning, förvärv, särskilt nyförvärv till en samling, exempelvis till ett bibliotek, arkiv eller museum.
 10. accession

  accession, folkrättslig term: en stats anslutning till en traktat som tidigare undertecknats av andra stater.