1. random access

  random access, datateknisk term: direktåtkomst (jämför direktminne).
 2. 5G

  5G,  femte generationens mobiltelefoni, digitalt kommunikationssystem med mångfaldigt högre prestanda än dagens 4G-system med planerad användning från omkring 2020. 

 3. RAM

  RAM, direktminne uppbyggt av integrerade halvledarkretsar (chips).
 4. Officepaketet

  Officepaketet, Microsoft Office, datorprogram från Microsoft avsedda för kontorsarbete.

 5. bredbandskommunikation

  bredbandskommunikation, i dagligt tal bredband, överföring av till exempel data, bild eller video över ett kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation.

 6. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok
 7. Hi3G Access AB

  Hi3G Access AB, Stockholm, telekomföretag som under varumärket 3 marknadsför mobiltelefoni och mobilt bredband.
 8. multiplex

  multiplex, inom teletekniken olika tekniker för samtidig överföring av flera signaler över en och samma transmissionskanal (trådpar, koaxialkabel, glasfiber etc.).
 9. switch

  switch, väljare, datornätverksenhet som skickar dataramar mellan olika delar i ett datornät.

 10. GPRS

  GPRS, general packet radio service, tjänst inom digital mobiltelefoni.