1. Officepaketet

  Officepaketet, Microsoft Office, datorprogram från Microsoft avsedda för kontorsarbete.

 2. 5G

  5G,  femte generationens mobiltelefoni, digitalt kommunikationssystem med mångfaldigt högre prestanda än dagens 4G-system med planerad användning från omkring 2020. 

 3. random access

  random access, datateknisk term: direktåtkomst (jämför direktminne).
 4. Hi3G Access AB

  Hi3G Access AB, Stockholm, telekomföretag som under varumärket 3 marknadsför mobiltelefoni och mobilt bredband.
 5. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok
 6. TDMA

  TDMA, time division multiple access, teknik för att isolera radioförbindelser från varandra genom tilldelning av olika tidsluckor i en tidsram som upprepas kontinuerligt; liknar tidsmultiplex.
 7. RAM

  RAM, direktminne uppbyggt av integrerade halvledarkretsar (chips).
 8. bredbandskommunikation

  bredbandskommunikation, i dagligt tal bredband, överföring av till exempel data, bild eller video över ett kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation.

 9. WCDMA

  WCDMA, wideband code division multiple access, internationell standard för tredje generationens mobiltelefoner (3G), ursprungligen europeisk standard framtagen inom ETSI ( European Telecommunications Standards Institute).
 10. direktminne

  direktminne, engelska random access memory, i datorer: minne där tidsåtgång för läsning och skrivning av data är oberoende av föregående operation och lagringsplats, i motsats till sekventiellt eller cykliskt minne, där åtkomsttiden varierar med dessa faktorer.