1. accession

  accession, tillökning, förvärv, särskilt nyförvärv till en samling, exempelvis till ett bibliotek, arkiv eller museum.
 2. accession

  accession, folkrättslig term: en stats anslutning till en traktat som tidigare undertecknats av andra stater.
 3. accession

  accession [akseʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-ion-en
  Svensk ordbok
 4. accessionskatalog

  accessionskatalog [akseʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-ions--kata-log-en
  Svensk ordbok
 5. NordGen

  NordGen, Nordiskt Genresurscenter, samnordisk institution inrättad 2008 under Nordiska ministerrådet för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog.
 6. Thomas Macaulay

  Macaulay, Thomas Babington, från 1857 Baron Macaulay of Rothley (Lord Macaulay), 1800–59, brittisk historiker, whigpolitiker och ämbetsman.
 7. förvärvssamarbete

  förvärvssamarbete, samarbete mellan forskningsbiblioteken.
 8. Elof Tegnér

  Tegnér, Elof, 1844–1900, biblioteksman, historiker; jämför släktartikel Tegnér.
 9. Lewis B Namier

  Namier, Sir Lewis Bernstein, 1888–1960, brittisk historiker av polsk-judisk härkomst, professor i Manchester 1931–53.
 10. Rumänien

  Rumänien, stat i sydöstra Europa.