1. accessionskatalog

  accessionskatalog [akseʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-ions--kata-log-en
  Svensk ordbok
 2. förvärvssamarbete

  förvärvssamarbete, samarbete mellan forskningsbiblioteken.
 3. Bibliografiska institutet

  Bibliografiska institutet inrättades 1953 och knöts till Kungliga biblioteket med uppgift att ansvara för och redigera den svenska nationalbibliografin, numera offentliggjord såväl i tryckt form, Svensk bokförteckning, som i den nationella databasen LIBRIS.
 4. Elof Tegnér

  Tegnér, Elof, 1844–1900, biblioteksman, historiker; jämför släktartikel Tegnér.
 5. Erik Dahlgren

  Dahlgren, Erik Wilhelm, 1848–1934, biblioteksman; son till Fredrik Dahlgren och bror till Lotten Dahlgren.
 6. accession

  accession [akseʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-ion-en
  Svensk ordbok