1. accessorisk

  accessorisk, tillhörande, utgörande ett bihang; övertalig, utöver det vanliga antalet.
 2. accessorisk

  accessorisk, biologisk term.
 3. accessorisk

  accessorisk, mineralogisk term.
 4. accessorisk

  accessorisk, avhängig, term som inom värdepappersrätten t.ex. innebär att en förpliktelse att betala ränta eller att infria en borgensförbindelse är avhängig av att det finns en huvudfordran.
 5. accessorisk

  accesso´risk [aks-] adj. ~t ORDLED: ac-cess-or-isk
  Svensk ordbok
 6. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 7. tårvätska

  tårvätska, vätska bildad av ögats tårkörtlar med uppgift att hålla hornhinnan ständigt fuktig.

 8. vomeronasalorganet

  vomeronasalorgan, Jacobsons organ, jacobsonska organet, accessoriskt luktorgan hos vissa landryggradsdjur.

 9. granodiorit

  granodiorit, sur magmatisk djupbergart som till det yttre liknar granit.
 10. diorit

  diorit (till grekiska diorizō ’avgränsa’, ’urskilja’, med syftning på att vissa beståndsdelar i bergarten ansågs skarpt skilja sig från varandra), mörkgrå till gråsvart, intermediär magmatisk djupbergart med grov- till medelkornig, massformig textur.