1. accessorisk

  accessorisk, biologisk term.
 2. accessorisk

  accessorisk, mineralogisk term.
 3. accessorisk

  accessorisk, tillhörande, utgörande ett bihang; övertalig, utöver det vanliga antalet.
 4. accessorisk

  accessorisk, avhängig, term som inom värdepappersrätten t.ex. innebär att en förpliktelse att betala ränta eller att infria en borgensförbindelse är avhängig av att det finns en huvudfordran.
 5. accessorisk

  accesso´risk [aks-] adj. ~t ORDLED: ac-cess-or-isk
  Svensk ordbok
 6. amfibolit

  amfibolit, grönsvart, medelkornig, metamorf bergart, som huvudsakligen består av amfibol (hornblände) och plagioklas (oligoklas–andesin) jämte accessoriska mineral som kvarts, biotit, granat m.fl.
 7. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 8. accessoriusnerven

  accessoriusnerven, ”extra-nerven”, nervus accessorius, 11:e hjärnnerven, som styr kappmuskeln, musculus trapezius, och nickmuskeln, musculus sterno­cleido­mastoideus, vilka används vid höjning av skuldergördeln och vridning av huvudet.
 9. alkalibasalt

  alkalibasalt, alkaliolivinbasalt, finkornig, ibland porfyrisk, vulkanisk bergart, bestående av olivin, titanhaltig augit, plagioklas (labrador) samt accessoriskt uppträdande alkalifältspat, nefelin och/eller analcim.
 10. greisen

  greisen, granitisk bergart som omvandlats av heta lösningar i slutfasen av kristallisationen.