1. accesstid

  accesstid, åtkomsttid, den tid som åtgår för en dator att finna och överföra en viss mängd information från ett minne (cacheminne, primärminne, sekundärminne) till processorn.
 2. accesstid

  accesstid [akses`-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess--tid-en
  Svensk ordbok
 3. åtkomsttid

  åtkomsttid, datortekniskt begrepp, se accesstid.
 4. RAID

  RAID, redundant array of independent disks, teknik för att höja datasäkerheten och reducera accesstiden för hårddiskar genom att fördela data på flera lagringsdiskar.
 5. flashminne

  flashminne, typ av minne som förutom i datorer används i digitalkameror, MP3-spelare och telefoner.
 6. skivminne

  skivminne, magnetiskt minne för datorer med användning bl.a. som sekundärminne, dvs. för lagring av program och data som för tillfället inte är under användning eller bearbetning.
 7. minne

  minne, i datorteknik en elektronisk komponent för lagring av data.
 8. åtkomsttid

  å`tkomsttid subst. ~en ~er ORDLED: åt-komst--tid-en
  Svensk ordbok
 9. access

  access´ [aks-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cess-en
  Svensk ordbok