1. transsubstantiationsläran

    transsubstantiationsläran, den romersk-katolska läran om ”förvandling av substanserna”, formulerad under tidig medeltid efter kontroverser om hur pass konkret Kristi närvaro i nattvarden skall uppfattas (som rent symbolisk eller som fysiskt reell).
  2. nattvard

    nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
  3. Thomas av Aquino

    Thomas av Aquino, född ca 1225, död 7 mars 1274, italiensk teolog och filosof, den katolska medeltidens störste, helgon, senare kallad doctor communis eller angelicus, den ”gemensamme” eller ”änglalike” läraren.