1. accis

  accis, äldre term för en skatt på försäljning eller tillverkning av en vara.
 2. accis

  accis [aksi´s] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cis-en
  Svensk ordbok
 3. skatt

  skatt, en lagstadgad inbetalning till det allmänna utan direkt motprestation.

 4. brännvin

  brännvin kallades ursprungligen, på 1400- och 1500-talen, sprit som åstadkommits genom destillation (”bränning”) av vin, dvs. vad som i dag benämns eau-de-vie (däribland cognac), brandy osv.
 5. bevillning

  bevillning, beteckning för extra ordinarie statsinkomster som beslutas av riksdagen för en viss tidsperiod.