1. skatt

  skatt, en lagstadgad inbetalning till det allmänna utan direkt motprestation.

 2. accis

  accis, äldre term för en skatt på försäljning eller tillverkning av en vara.
 3. brännvin

  brännvin kallades ursprungligen, på 1400- och 1500-talen, sprit som åstadkommits genom destillation (”bränning”) av vin, dvs. vad som i dag benämns eau-de-vie (däribland cognac), brandy osv.
 4. accis

  accis [aksi´s] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cis-en
  Svensk ordbok
 5. bevillning

  bevillning, beteckning för extra ordinarie statsinkomster som beslutas av riksdagen för en viss tidsperiod.