1. fait accompli

  fait accompli, ’fullbordat faktum’, (nytt) sakläge som man inte kan ändra på.
 2. fait accompli

  fait accompli [ung. fätakåmpli´] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: fait ac-compli
  Svensk ordbok
 3. Abessinienkrisen

  Abessinienkrisen, kris 1935–36 orsakad av Italiens önskan att skaffa sig kontroll över Etiopien (Abessinien), den enda vid denna tidpunkt i egentlig mening självständiga staten i Afrika.
 4. Konservativa partiet

  Konservativa partiet, engelska Conservative Party, brittiskt politiskt parti.
 5. Falklandskriget

  Falklandskriget, militär konflikt mellan Storbritannien och Argentina april–juni 1982.