1. acetal

  acetal, benämning på acetaldehyds dietylacetal, CH 3CH(OC 2H 5) 2.
 2. acetal

  acetal, organisk-kemisk förening och en s.k. funktionell grupp med den allmänna formeln RCH(OR′)(OR′′), där R, R′ och R′′ står för var sin godtycklig organisk grupp.
 3. acetalplast

  acetalplast, polyoxymetylen, tidigare formaldehydplast, en styv, ogenomskinlig och högkristallin termoplast som framställs från formaldehyd.
 4. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 5. acetaldehyd

  ace`taldehyd subst. ~en ~er ORDLED: acet--al-de-hyd-en
  Svensk ordbok
 6. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).

 7. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.