1. acetal

  acetal, organisk-kemisk förening och en s.k. funktionell grupp med den allmänna formeln RCH(OR′)(OR′′), där R, R′ och R′′ står för var sin godtycklig organisk grupp.
 2. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 3. acetal

  acetal, benämning på acetaldehyds dietylacetal, CH 3CH(OC 2H 5) 2.
 4. acetalplast

  acetalplast, polyoxymetylen, tidigare formaldehydplast, en styv, ogenomskinlig och högkristallin termoplast som framställs från formaldehyd.
 5. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 6. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).

 7. acetaldehyd

  ace`taldehyd subst. ~en ~er ORDLED: acet--al-de-hyd-en
  Svensk ordbok