1. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 2. acetaldehyd

  ace`taldehyd subst. ~en ~er ORDLED: acet--al-de-hyd-en
  Svensk ordbok
 3. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 4. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 5. ättiksyra

  ättiksyra, isättika, metankarboxylsyra, CH 3COOH, färglös vätska med stickande lukt, smältpunkt 16,6 °C, blandbar med vatten i alla proportioner.
 6. dehydrogenaser

  dehydrogenaser, enzymer som påskyndar borttagandet av väteatomer (oxidation) från ämnesomsättningsprodukter.
 7. butan

  butan, n-butan (normalbutan), CH 3CH 2CH 2CH 3, färglös, brännbar gas, som förvätskas vid −0,3 °C.
 8. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 9. platinametaller

  platinametaller, samlingsnamn för rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium och platina.
 10. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.