1. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 2. acetaldehyd

  ace`taldehyd subst. ~en ~er ORDLED: acet--al-de-hyd-en
  Svensk ordbok
 3. acetal

  acetal, benämning på acetaldehyds dietylacetal, CH 3CH(OC 2H 5) 2.
 4. dehydrogenaser

  dehydrogenaser, enzymer som påskyndar borttagandet av väteatomer (oxidation) från ämnesomsättningsprodukter.
 5. etanal

  etanal, rationellt namn på den kemiska föreningen acetaldehyd.
 6. addition

  addition, kemisk reaktionstyp där ett omättat bindningssystem helt eller delvis mättas genom reaktion med två identiska eller olika fragment av en molekyl.

 7. Hermann von Fehling

  Fehling, Hermann von, 1812–83, tysk kemist, professor i Stuttgart från 1839.
 8. aldehydharts

  aldehydharts, rödgult till mörkbrunt harts som bildas vid polymerisation av en aldehyd, t.ex. acetaldehyd, under inverkan av stark natronlut.
 9. paraldehyd

  paraldehyd, cyklisk trimer av acetaldehyd, färglös vätska som haft viss användning som lugnande medel och sömnmedel.
 10. kalciumkarbimid

  kalciumkarbimid, kalciumcyanamid, CaNCN, kemisk förening som används i tablettform som avvänjningsmedel vid alkoholberoende (handelsnamn Dipsan ®; drogs in 1997).