1. acetamid

    acetamid, ättiksyraamid, CH 3CONH 2, kristallint, vattenlösligt ämne som tar upp vatten ur luften och därvid övergår i flytande form, smälter vid 79–81 °C.
  2. astrokemi

    astrokemi, den del av astronomin som behandlar förekomst och uppkomst av molekyler och joner i interstellära gasmoln, i kometer och i gashöljen kring åldrande stjärnor.