1. acetanilid

    acetanilid, N-fenylacetamid, CH 3CONHC 6H 5, vitt kristallint ämne, smältpunkt 113 °C, framställs ur anilin och ättiksyra eller ättiksyraanhydrid.
  2. anilider

    anilider, acylerade derivat av anilin med generell formel RCONHC 6H 5, där R står för en godtycklig grupp.