1. acetat

  acetat är ett salt eller en ester som bildats från ättiksyra.
 2. acetat

  acetat, i textilsammanhang kortform för acetatfiber och cellulosaacetat.
 3. acetatfiber

  acetatfiber, diacetatfiber, äldre benämning acetatrayon, textilfiber, bestående av cellulosaacetat där 74–92 % av cellulosans hydroxylgrupper ersatts med acetatgrupper.
 4. acetat

  aceta´t subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: acet-at-et
  Svensk ordbok
 5. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 6. ättiksyra

  ättiksyra, isättika, metankarboxylsyra, CH 3COOH, färglös vätska med stickande lukt, smältpunkt 16,6 °C, blandbar med vatten i alla proportioner.
 7. citronsyracykeln

  citronsyracykeln, trikarboxylsyracykeln, Krebs cykel, cyklisk följd av kemiska reaktioner som utgör den slutliga gemensamma vägen för oxidativ nedbrytning av kolhydrater, fettsyror och vissa aminosyror i alla levande celler.
 8. acetatfilm

  acetatfilm, brandsäker filmbas, se film.
 9. acetylkolin

  acetylkolin, signalsubstans, neurotransmittor, i nervsystemet, en ester av ättiksyra (acetat) och kolin; den skiljer sig från flertalet andra signalsubstanser genom att inte bildas från en aminosyra.
 10. cellulosafiber

  cellulosafiber, samlingsnamn på textilfiber, huvudsakligen bestående av cellulosa, t.ex. bomull, lin, hampa, viskos och acetat.