1. acetat

  acetat, i textilsammanhang kortform för acetatfiber och cellulosaacetat.
 2. acetat

  acetat är ett salt eller en ester som bildats från ättiksyra.
 3. acetat

  aceta´t subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: acet-at-et
  Svensk ordbok
 4. acetatfiber

  acetatfiber är en konstfiber som framställs av cellulosa.
 5. acetatfilm

  acetatfilm, brandsäker filmbas, se film.
 6. acetogenin

  acetogenin, allmän beteckning för naturligt förekommande organisk förening, t.ex. geraniol, som antingen visats eller kan antas uppkomma biogenetiskt (se biogen) genom hopfogning av acetatenheter.
 7. regenerering

  regenerering, teknisk framställning av regenatfibrer, t.ex. acetat eller viskos.
 8. blyättika

  blyättika, äldre namn på lösning av basiskt bly( II)acetat (se bly).
 9. cellulosafiber

  cellulosafiber, samlingsnamn på textilfiber, huvudsakligen bestående av cellulosa, t.ex. bomull, lin, hampa, viskos och acetat.
 10. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).