1. acetatfiber

  acetatfiber, diacetatfiber, äldre benämning acetatrayon, textilfiber, bestående av cellulosaacetat där 74–92 % av cellulosans hydroxylgrupper ersatts med acetatgrupper.
 2. acetat

  acetat är ett salt eller en ester som bildats från ättiksyra.
 3. regenatfiber

  regenatfiber, konstfiber framställd av naturligt förekommande organiska polymerer.
 4. acetat

  acetat, i textilsammanhang kortform för acetatfiber och cellulosaacetat.
 5. diacetatfiber

  diacetatfiber, typ av textilfiber, detsamma som acetatfiber.
 6. linters

  linters, korta, ej spinnbara fröhår hos bomull.