1. acetolys

    acetolys, reaktionstyp där en kemisk förening reagerar med ättiksyra, som vanligen också utgör lösningsmedel för processen.
  2. solvolys

    solvolys, generell benämning på en reaktion mellan ett löst ämne och lösningsmedlet.