1. aceton

  aceton är en färglös, brandfarlig vätska med skarp lukt.
 2. aceton

  aceton [-å´n] subst. ~et ORDLED: acet-on-et
  Svensk ordbok
 3. dimetylketon

  dimetylketon, lösningsmedel, detsamma som aceton.
 4. dissousgas

  dissousgas (av franska dissous ’upplöst’, av dissoudre ’upplösa’), acetylengas löst i aceton; se acetylen.
 5. baskemikalie

  baskemikalie, bulkkemikalie, ämne som framställs i stora kvantiteter (t.ex. svavelsyra, natriumhydroxid, metanol och aceton).
 6. acetonuri

  acetonuri, ökad halt av aceton i urinen.
 7. -emi

  -emi, efterled i sjukdomsbenämningar: i blodet, som har med blodet att göra; exempel: acetonemi, (ökad halt av) aceton i blodet.
 8. butanol–acetonjäsning

  butanol–acetonjäsning, metod för framställning av butanol och aceton genom nedbrytning av stärkelse (från t.ex. säd) med hjälp av mikroorganismen Clostridium acetobutylicum.
 9. ketonkroppar

  ketonkroppar , acetonkroppar, samlingsnamn för substanserna acetättik­syra (CH 3COCH 2COOH), D-3-hydroxi­smörsyra (CH 3CHOHCH 2COOH) och aceton (CH 3COCH 3).
 10. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.