1. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 2. acetylen

  acetylen är ett annat namn på etyn.

 3. acetylgrupp

  acetylgrupp, se acetyl.
 4. acetylid

  acetylid, salt av acetylen, detsamma som acetylenid.
 5. acetylensvetsning

  acetylensvetsning, acetylen-syrgassvetsning, svetsning med en låga där acetylengas förbränns med syrgas, se gassvetsning.
 6. acetylenid

  acetylenid, acetylid, salt av acetylen.
 7. acetylen-syrgasskärning

  acetylen-syrgasskärning, skärning i stål och vissa andra metaller genom att materialet upphettas lokalt med hjälp av acetylengas och förbränns med syrgas.
 8. acetylkoenzym A

  acetylkoenzym A, en tioester av ättiksyra och koenzym A.
 9. acetylcystein

  acetylcystein, substans som används dels som motgift vid förgiftning med paracetamol för att förhindra leverskada (binder SH-grupper i giftiga ämnesomsättningsprodukter), dels vid kronisk luftrörskatarr (anses ha kraftigt slemlösande effekt).
 10. acetylkolin

  acetylkolin, signalsubstans, neurotransmittor, i nervsystemet, en ester av ättiksyra (acetat) och kolin; den skiljer sig från flertalet andra signalsubstanser genom att inte bildas från en aminosyra.