1. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 2. acetylkolin

  acetylkolin, signalsubstans, neurotransmittor, i nervsystemet, en ester av ättiksyra (acetat) och kolin; den skiljer sig från flertalet andra signalsubstanser genom att inte bildas från en aminosyra.
 3. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra, ASA (av engelska acetylsalicylic acid), läkemedelssubstans som utgörs av salicylsyra där hydroxigruppen är förestrad med ättiksyra.
 4. acetylkoenzym A

  acetylkoenzym A, en tioester av ättiksyra och koenzym A.
 5. acetylering

  acetylering, kemisk process där en acetylgrupp införs i en organisk förening och ersätter en väteatom, t.ex. på en hydroxylgrupp (OH), aminogrupp (NH 2) eller tiolgrupp (SH).
 6. acetylgrupp

  acetylgrupp, se acetyl.
 7. acetylcystein

  acetylcystein, substans som används dels som motgift vid förgiftning med paracetamol för att förhindra leverskada (binder SH-grupper i giftiga ämnesomsättningsprodukter), dels vid kronisk luftrörskatarr (anses ha kraftigt slemlösande effekt).
 8. acetylkolinesteras

  acetylkolinesteras, enzym som spjälkar och därmed inaktiverar acetylkolin, se kolinesteraser.
 9. acetylen

  acetyleʹn, trivialnamn på etyn.

 10. acetylen-syrgasskärning

  acetylen-syrgasskärning, skärning i stål och vissa andra metaller genom att materialet upphettas lokalt med hjälp av acetylengas och förbränns med syrgas.