1. Gustaf Dalén

  Dalén, Gustaf, född 30 november 1869, död 9 december 1937, uppfinnare och industriman.
 2. AGA-fyr

  AGA-fyr, system för fyrbelysning med acetylengas, baserat på uppfinningar av Gustaf Dalén.
 3. acetylensvetsning

  acetylensvetsning, acetylen-syrgassvetsning, svetsning med en låga där acetylengas förbränns med syrgas, se gassvetsning.
 4. acetylen-syrgasskärning

  acetylen-syrgasskärning, skärning i stål och vissa andra metaller genom att materialet upphettas lokalt med hjälp av acetylengas och förbränns med syrgas.
 5. dissousgas

  dissousgas (av franska dissous ’upplöst’, av dissoudre ’upplösa’), acetylengas löst i aceton; se acetylen.
 6. svetsning

  svetsning, sammanfogningsmetod där fogytorna upphettas och smälts ihop, varvid en fast förbindelse, svets, erhålls.
 7. karbidlampa

  karbi`dlampa subst. ~n karbidlampor ORDLED: karb-id--lamp-an
  Svensk ordbok