1. acetyleringstest

  acetyleringstest, prov på en individs förmåga att med acetylering förbereda t.ex. ett läkemedels vidare omsättning i kroppen.
 2. acetylering

  acetylering, kemisk process där en acetylgrupp införs i en organisk förening och ersätter en väteatom, t.ex. på en hydroxylgrupp (OH), aminogrupp (NH 2) eller tiolgrupp (SH).
 3. acetylen

  acetylen är ett annat namn på etyn.

 4. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 5. acetylen-syrgasskärning

  acetylen-syrgasskärning, skärning i stål och vissa andra metaller genom att materialet upphettas lokalt med hjälp av acetylengas och förbränns med syrgas.
 6. acetylen

  acetyle´n subst. ~en el. ~et ORDLED: acet-yl-en-en
  Svensk ordbok
 7. acetylgrupp

  acetylgrupp, se acetyl.
 8. acetylid

  acetylid, salt av acetylen, detsamma som acetylenid.
 9. gasbränsle

  gasbränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i gasform vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 10. acetylensvetsning

  acetylensvetsning, acetylen-syrgassvetsning, svetsning med en låga där acetylengas förbränns med syrgas, se gassvetsning.