1. glukos

  glukos, glykos, dextros, druvsocker, den vanligaste sockerarten bland hexoserna (C 6H 12O 6).
 2. glykosaminoglykaner

  glykosaminoglykaner, polysackarider som huvudsakligen utgör strukturenheter i proteoglykaner.
 3. farmakogenetik

  farmakogenetik, läran om hur läkemedlens effekter påverkas av ärftliga faktorer.
 4. acetyleringstest

  acetyleringstest, prov på en individs förmåga att med acetylering förbereda t.ex. ett läkemedels vidare omsättning i kroppen.
 5. galaktosamin

  galaktosamin, derivat av galaktos innehållande en aminogrupp i stället för hydroxylgruppen vid kolatom 2.
 6. triacetatfiber

  triacetatfiber, regenatfiber av cellulosaacetat där minst 92 % av cellulosans hydroxylgrupper är acetylerade.
 7. glukosamin

  glukosamin, kitosamin, 2-amino-2-deoxiglukos, derivat av glukos som utgör byggstenen i polysackariden kitin, det skalbildande ämnet hos kräftdjur, insekter och svampar, och som även ingår i andra polysackarider och i vissa proteiner.