1. acetylering

  acetylering, kemisk process där en acetylgrupp införs i en organisk förening och ersätter en väteatom, t.ex. på en hydroxylgrupp (OH), aminogrupp (NH 2) eller tiolgrupp (SH).
 2. acetyleringstest

  acetyleringstest, prov på en individs förmåga att med acetylering förbereda t.ex. ett läkemedels vidare omsättning i kroppen.
 3. acetylkolin

  acetylkolin, signalsubstans, neurotransmittor, i nervsystemet, en ester av ättiksyra (acetat) och kolin; den skiljer sig från flertalet andra signalsubstanser genom att inte bildas från en aminosyra.
 4. epigenetik

  epigenetik, vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av deras sekvens av kvävebaser.

 5. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 6. cellulosaacetat

  cellulosaacetat, transparent amorf termoplast som först framställdes 1865 av den franske kemisten Paul Schutzenberger ( 1829–97) genom acetylering av bomull (cellulosafiber) i acetanhydrid.
 7. farmakogenetik

  farmakogenetik, läran om hur läkemedlens effekter påverkas av ärftliga faktorer.
 8. keten

  keten, benämning på den enklaste föreningen med en kol–kol- och en kol–syredubbelbindning, CH2=C=O. Keten är en färglös gas som framställs genom pyrolys av aceton vid 600–800 °C. Den är mycket reaktiv och används för acetylering av organiska föreningar, t.ex. vid framställning av cellulosaacetat.

 9. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra, ASA (av engelska acetylsalicylic acid), läkemedelssubstans som utgörs av salicylsyra där hydroxigruppen är förestrad med ättiksyra.