1. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra, ASA (av engelska acetylsalicylic acid), läkemedelssubstans som utgörs av salicylsyra där hydroxigruppen är förestrad med ättiksyra.
 2. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 3. acetylen

  acetyleʹn, trivialnamn på etyn.

 4. citronsyracykeln

  citronsyracykeln, trikarboxylsyracykeln, Krebs cykel, cyklisk följd av kemiska reaktioner som utgör den slutliga gemensamma vägen för oxidativ nedbrytning av kolhydrater, fettsyror och vissa aminosyror i alla levande celler.
 5. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 6. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 7. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra [-sy`l- el. -ty`l-] subst. ~n acetylsalicylsyror ORDLED: acet-yl--salic-yl-syr-an
  Svensk ordbok
 8. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 9. koenzym A

  koenzym A, CoA, ett koenzym som fungerar som bärare av acylgrupper i cellen.
 10. trippelbindning

  trippelbindning, kemisk bindning mellan två atomer som uppkommer genom att dessa delar tre elektronpar.