1. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra, ASA (av engelska acetylsalicylic acid), läkemedelssubstans som utgörs av salicylsyra där hydroxigruppen är förestrad med ättiksyra.
 2. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra [-sy`l- el. -ty`l-] subst. ~n acetylsalicylsyror ORDLED: acet-yl--salic-yl-syr-an
  Svensk ordbok
 3. acetylen

  acetylen är ett annat namn på etyn.

 4. acetyl

  acetyl, acetylgrupp, den gruppering atomer som har strukturformeln CH3CO– och som ingår i t.ex. ättiksyra, CH3CO–OH, acetofenon, CH3CO–C6H5, och aceton, CH3CO–CH3.

 5. acetylen-syrgasskärning

  acetylen-syrgasskärning, skärning i stål och vissa andra metaller genom att materialet upphettas lokalt med hjälp av acetylengas och förbränns med syrgas.
 6. acetylen

  acetyle´n subst. ~en el. ~et ORDLED: acet-yl-en-en
  Svensk ordbok
 7. acetylgrupp

  acetylgrupp, se acetyl.
 8. acetylid

  acetylid, salt av acetylen, detsamma som acetylenid.
 9. gasbränsle

  gasbränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i gasform vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 10. acetylensvetsning

  acetylensvetsning, acetylen-syrgassvetsning, svetsning med en låga där acetylengas förbränns med syrgas, se gassvetsning.