1. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra, ASA (av engelska acetylsalicylic acid), läkemedelssubstans som utgörs av salicylsyra där hydroxigruppen är förestrad med ättiksyra.
 2. acetylsalicylsyra

  acetylsalicylsyra [-sy`l- el. -ty`l-] subst. ~n acetylsalicylsyror ORDLED: acet-yl--salic-yl-syr-an
  Svensk ordbok
 3. salicylsyra

  salicylsyra, 2-hydroxibensoesyra, substans med smärtlindrande, febernedsättande och svagt inflammationshämmande verkan.
 4. Albyl

  Albyl ®, läkemedel, varumärkesnamn för acetylsalicylsyra.
 5. Aspirin

  Aspirin ®, varunamn för acetylsalicylsyra.
 6. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.
 7. Trombyl

  Trombyl ®, handelsnamn på läkemedlet acetylsalicylsyra avsett att motverka bildning av blodproppar.
 8. diflunisal

  diflunisal, läkemedel som har nära kemisk släktskap med acetylsalicylsyra.
 9. Magnecyl

  Magnecyl ®, handelsnamn på acetylsalicylsyra, ett läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande verkan.
 10. Treo

  Treo ®, handelsnamn på en kombination av det smärtstillande och febernedsättande läkemedlet acetylsalicylsyra och koffein.