1. acidos

  acidos, sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet, lågt pH).

 2. surhetsgrad

  surhetsgrad, aciditet, mått på en lösnings vätejonaktivitet.
 3. metabolisk acidos

  metabolisk acidos,ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet) till följd av en ökad produktion eller otillräcklig utsöndring av syra, alternativt ökad förlust av bas.

 4. aciditet

  aciditet, surhetsgraden i en lösning (se pH).
 5. aciditet

  acidite´t subst. ~en ORDLED: acid-itet-en
  Svensk ordbok
 6. hyperaciditet

  hyperaciditet, överproduktion av saltsyra i magsäcken.
 7. alkyd

  alkyd [-ky´d] subst. ~en ~er ORDLED: alk-yd-en
  Svensk ordbok
 8. purin

  puri´n subst. ~et ORDLED: pur-in-et
  Svensk ordbok