1. aciditet

  aciditet, surhetsgraden i en lösning (se pH).
 2. acidos

  acidos, sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet, lågt pH).

 3. metabolisk acidos

  metabolisk acidos,ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet) till följd av en ökad produktion eller otillräcklig utsöndring av syra, alternativt ökad förlust av bas.

 4. hyperaciditet

  hyperaciditet, överproduktion av saltsyra i magsäcken.
 5. aciditet

  acidite´t subst. ~en ORDLED: acid-itet-en
  Svensk ordbok
 6. surhetsgrad

  surhetsgrad, aciditet, mått på en lösnings vätejonaktivitet.
 7. alkyd

  alkyd [-ky´d] subst. ~en ~er ORDLED: alk-yd-en
  Svensk ordbok
 8. purin

  puri´n subst. ~et ORDLED: pur-in-et
  Svensk ordbok