1. acidofil

  acidofil, om växter: kalkskyende.
 2. acidofilus

  acidofilus, kortform för bakterien Lactobacillus acidophilus.
 3. acidofilus

  acidofilus [-då´- el. -då`-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: acido-fil-us
  Svensk ordbok
 4. kalkskyende

  kalkskyende, om växt som undviker kalkhaltig miljö, se acidofil.
 5. kalcifug

  kalcifug, detsamma som kalcifob, se acidofil.
 6. kalcifob

  kalcifob, om växt som är kalkskyende, se acidofil.
 7. termoacidofiler

  termoacidofiler, grupp svavelberoende samt värme- och syraälskande arkéer.
 8. extremofila organismer

  extremofila organismer, extremofiler (av latin extremus ’ytterst’ och grekiska -fil), organism som tillväxer optimalt under extrema miljöbetingelser.