1. ackommodation

  ackommodation, anpassning till ändrade förhållanden.
 2. ackuschör

  ackuschör, förlossningsläkare.
 3. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 4. ackulturation

  ackulturation, kulturpåverkan, kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med olika kulturella traditioner.
 5. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 6. acklimatisering

  acklimatisering, inom biologin den process varvid en organisms fysiologiska funktioner (t.ex. enzymsystem) modifieras som reaktion på ändrade omvärldsbetingelser, t.ex. temperatur och salthalt.
 7. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 8. ack

  ack interj.
  Svensk ordbok
 9. Ackad

  Ackad, forntida stad och rike, se Akkad.
 10. ackuschörska

  ackuschörska, barnmorska.