1. ackommodation

  ackommodation, anpassning till ändrade förhållanden.
 2. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 3. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 4. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 5. ackumulation

  ackumulation, i geologin avsättning av material genom olika sedimentationsprocesser.
 6. ackulturation

  ackulturation, kulturpåverkan, kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med olika kulturella traditioner.
 7. ackommodationspolitik

  ackommodationspolitik, ackommoderande (anpassande) ekonomisk politik som innebär att störningar i ekonomin motverkas med ekonomisk-politiska åtgärder.
 8. ackumulering

  ackumulering, se ackumulation.
 9. ackordslön

  ackordslön, ackord, löneform, huvudsakligen förekommande inom industrin, där lönens storlek är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer, genom en i förväg avtalad ersättning.
 10. ackompanjemang

  ackompanjemang, den musik som beledsagar en eller flera sjungna eller instrumentala solostämmor.