1. ack

  ack interj.
  Svensk ordbok
 2. Ackad

  Ackad, forntida stad och rike, se Akkad.
 3. Acke Oldenburg

  Oldenburg, Axel ( Acke), 1923–2005, konstnär, syssling till Claes Oldenburg.
 4. Acker Bilk

  Bilk, Bernard ( Acker), 1929–2014, brittisk jazzmusiker (klarinettist och orkesterledare).
 5. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 6. ackulturation

  ackulturation, kulturpåverkan, kulturell förändringsprocess som uppstår i mötet mellan samhällen med olika kulturella traditioner.
 7. ackvisition

  ackvisition, anskaffning av kunder, t.ex. försäkringstagare, annonsörer eller prenumeranter; nyförvärv, t.ex. till en samling.
 8. Ackordscentralen

  Ackordscentralen, AC, stiftelse vars ändamål är att utan eget vinstintresse bl.a. biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med t.ex. företagsrekonstruktioner.
 9. ackompanjemang

  ackompanjemang, den musik som beledsagar en eller flera sjungna eller instrumentala solostämmor.
 10. ackretionslapilli

  ackretionslapilli, vulkaniska pisoliter, mer eller mindre sfäriska, 2–10 mm stora, koncentriskt uppbyggda aggregat av vulkaniska askpartiklar.