1. ackja

    ackja, akja , samisk släde, dragen av ren, byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord och i varierande former.
  2. samer

    samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

  3. härk

    härk subst. ~en ~ar ORDLED: härk-en
    Svensk ordbok