1. ackja

  ackja, akja , samisk släde, dragen av ren, byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord och i varierande former.
 2. nåjd

  nåjd, samernas schaman.
 3. rajd

  rajd, renkaravan.
 4. akja

  akja, samisk släde, se ackja.
 5. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 6. ackja

  ack`ja subst. ~n ackjor ORDLED: ackj-an
  Svensk ordbok
 7. släde

  släde, ett fordon som i sin äldsta kända form utgjordes av en bred mede som lasten surrades på; samernas ackja anses ha utvecklats ur denna typ.
 8. pulka

  pulka, samisk släde, typ av ackja.
 9. ringstav

  ringstav, halvmeterlång käpp, försedd med en järnbygel, på vilken det sitter ett antal små järnringar.
 10. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.