1. ackja

  ackja eller akja är en samisk släde som dras av en ren.
 2. rajd

  rajd, renkaravan.
 3. nåjd

  nåjd, samernas schaman.
 4. ackja

  ack`ja subst. ~n ackjor ORDLED: ackj-an
  Svensk ordbok
 5. akja

  akja, samisk släde, se ackja.
 6. pulka

  pulka, samisk släde, typ av ackja.
 7. ringstav

  ringstav, halvmeterlång käpp, försedd med en järnbygel, på vilken det sitter ett antal små järnringar.
 8. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 9. släde

  släde, ett fordon som i sin äldsta kända form utgjordes av en bred mede som lasten surrades på; samernas ackja anses ha utvecklats ur denna typ.
 10. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.