1. acklamation

  acklamation, mötesteknisk term som innebär att beslut fattas utan votering på basis av ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.
 2. acklamation

  acklamation, liturgisk term för dels de bönerop församlingen sjunger i den s.k. litanian, dels de olika leden i mässans avdelningar Agnus Dei och Kyrie.
 3. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 4. kollektiv beslutsmetod

  kollektiv beslutsmetod, den vanligaste när beslut ska fattas gemensamt av flera.
 5. omröstning

  omröstning innebär att flera personer fattar ett gemensamt beslut genom att rösta.

 6. imperator

  imperator, i antikens Rom titel som en general med imperium kunde erhålla efter en betydelsefull seger genom acklamation från soldaterna.
 7. acklamation

  acklamation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-klam-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. sammanträdesteknik

  sammanträdesteknik, regler och praxis för mötesordning och beslutsformer i statliga och kommunala organ, i frivilliga föreningar, bl.a. folkrörelserna, i företag m.fl. organisationer.

 9. geront

  geront, medlem av den spartanska rådsförsamlingen gerusia.
 10. valberedning

  valberedning, kommitté som skall förbereda val genom att inför beslutande församling föreslå namn till de förtroendeposter som finns.