1. ackolad

    ackolad, den klammer som sammanbinder två eller flera notsystem som skall utföras samtidigt.
  2. generalbas

    generalbas (italienska basso generale, eller (oftare) basso continuo ’kontinuerlig bas’), ackompanjemangspraxis som dominerade 1600–1750, huvudsakligen använd på ackordinstrument som cembalo, orgel, harpa, luta och gitarr.