1. ackommodationsväxel

  ackommodationsväxel, en växel som markerar en lånetransaktion mellan två personer och därmed skiljer sig från en växel som skrivs ut i samband med en affärstransaktion.
 2. ackommodationspolitik

  ackommodationspolitik, ackommoderande (anpassande) ekonomisk politik som innebär att störningar i ekonomin motverkas med ekonomisk-politiska åtgärder.
 3. ackommodationsväxel

  ackommodationsväxel [-ʃo`ns-] subst. ~n ackommodationsväxlar ORDLED: ac-kom-mod-at-ions--växl-ar
  Svensk ordbok
 4. ackommodation

  ackommodation, anpassning till ändrade förhållanden.
 5. ackommodation

  ackommodation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kom-mod-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. okulomotoriusnerven

  okulomotoriusnerven, ögonrörelsenerven, nervus oculomotorius, 3:e hjärnnerven, som styr ögonrörelser och ögonlockslyftarmuskeln samt pupillsammandragning och linsens ackommodation.
 7. normalsynthet

  normalsynthet, idealisk ljusbrytning i ögat. I ett öga utan brytningsfel avbildas föremål på långt avstånd skarpt på näthinnan utan ackommodation.
 8. närpunkt

  närpunkt, den närmaste punkt som kan ses skarpt.
 9. strålkropp

  strålkropp, corpus ciliare , del av ögats mellersta skikt, druvhinnan ( uvea).
 10. konvergens

  konvergens, inom medicinen term för att ögonen riktas inåt vid seende på nära håll.