1. ackompanjemang

  ackompanjemang är musik som stöttar en eller flera melodistämmor.
 2. ackompanjemang

  ackompanjemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-komp-anje-mang-et
  Svensk ordbok
 3. rap

  rap, musikform som växte fram i de amerikanska storstädernas svarta och latinamerikanska områden under senare hälften av 1970-talet.
 4. Richard Wagner

  Wagner, Richard, född 22 maj 1813, död 13 februari 1883, tysk tonsättare, dirigent och författare.
 5. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 6. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 7. a cappella

  a cappella, sång utan instrumentalt ackompanjemang.
 8. gospel

  gospel är en form av religiös musik som skapades i USA.
 9. generalbas

  generalbas (italienska basso generale, eller (oftare) basso continuo ’kontinuerlig bas’), ackompanjemangspraxis som dominerade 1600–1750, huvudsakligen använd på ackordinstrument som cembalo, orgel, harpa, luta och gitarr.
 10. tal och skrift

  tal och skrift, de mänskliga språkens främsta manifestationsformer.