1. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 2. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 3. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 4. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 5. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.
 6. ackord

  ackord [-å´rd] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kord-et
  Svensk ordbok
 7. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, skall spelas i följd, en och en eller gruppvis.
 8. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 9. ackordsymbol

  ackordsymbol, beteckning av ackord med symbol i stället för med noter.
 10. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.