1. ackord

  ackord kallas det i musiken när man låter flera toner klinga tillsammans.

 2. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 3. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 4. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 5. ackord

  ackord [-å´rd] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kord-et
  Svensk ordbok
 6. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.
 7. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, skall spelas i följd, en och en eller gruppvis.
 8. förminskade ackord

  förminskade ackord, samklanger i tonal musik som innehåller ett förminskat intervall.
 9. ackordsymbol

  ackordsymbol, beteckning av ackord med symbol i stället för med noter.
 10. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.