1. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 2. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 3. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.
 4. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 5. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 6. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.

 7. dur och moll

  dur och moll, de två tonsläkten som kommit att dominera den harmoniska tonaliteten i västerlandet från 1600-talet fram till våra dagar.

 8. musikvetenskap

  musikvetenskap, den vetenskapliga disciplin som har musik som forskningsområde.
 9. kakofoni

  kakofoni, missljud, disharmoni.
 10. add

  add, beteckning för tillagd s.k. ackordfrämmande ton i ackordsymbol, t.ex. Cmaj 7 add −5.