1. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 2. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 3. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, skall spelas i följd, en och en eller gruppvis.
 4. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 5. skuldsanering

  skuldsanering, förfarande varigenom någon genom frivilligt eller tvångsvis genomfört avtal med sina fordringsägare, t.ex. om nedsättning av skulderna eller ränteeftergift, får möjlighet att befria sig från sina skulder och därmed sanera sin ekonomi.
 6. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.
 7. generalbas

  generalbas (italienska basso generale, eller (oftare) basso continuo ’kontinuerlig bas’), ackompanjemangspraxis som dominerade 1600–1750, huvudsakligen använd på ackordinstrument som cembalo, orgel, harpa, luta och gitarr.
 8. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 9. grundton

  grundton är den lägsta tonen i en sammansatt ton.

 10. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.