1. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 2. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 3. grundton

  grundton är den lägsta tonen i en sammansatt ton.

 4. skuldsanering

  skuldsanering, förfarande varigenom någon genom frivilligt eller tvångsvis genomfört avtal med sina fordringsägare, t.ex. om nedsättning av skulderna eller ränteeftergift, får möjlighet att befria sig från sina skulder och därmed sanera sin ekonomi.
 5. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.
 6. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 7. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.
 8. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.
 9. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.

 10. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, skall spelas i följd, en och en eller gruppvis.