1. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 2. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 3. harmonik

  harmonik, samlande benämning på musikens vertikala uttryckskvaliteter.
 4. septimackord

  septimackord, fyrstämmigt ackord bildat genom tersstaplingar, t.ex. c–e–g–h.
 5. flerstämmighet

  flerstämmighet, musik som omfattar minst två samtidiga, särskiljbara melodilinjer.
 6. förminskat septimackord

  förminskat septimackord, förminskat septimaackord , fyrtonig ackordbildning där tonerna i tätaste läge bildar tre små terser.
 7. blockackord

  blockackord kallas de oftast fyr- eller femstämmiga parallellförda ackord i sammanträngt läge som tidigare var vanliga inom populär- och jazzmusik.
 8. diapason

  diapason, antika och medeltida musikteoretikers beteckning för oktavintervall eller -skala.
 9. nonackord

  nonackord, musikterm, ackord bestående av grundton, ters, kvint, septima och nona.
 10. borgenärssammanträde

  borgenärssammanträde, sammanträde med fordringsägarna samt konkursförvaltaren eller gode mannen i konkurs respektive ackord inför konkursdomaren.